Lyssna på sidan Lyssna

Anki Almqvist

Anki Almqvists utställning "I skogen finns ingen himmel"

I skogen finns ingen himmel

23 juni - 29 augusti 2020

Skogen har dragningskraft och rymligt spelrum för fantasin. Ett för dagen, modernt
tempel, där allt finns kvar sedan urminnes tider.
"Det engelska ordet för skog, forest, liksom franskans fôret och tyskans Forst, har
enligt en vanlig uppfattning med latinets foris, utanför, att göra.
Skogen var hemvist för dem som av olika skäl levde utanför lagen." (av Ronny
Ambjörnsson, Det är i skogen man hittar sig själv.)
Varje gång jag tittar in i skogen ser jag som ett fönster som går att titta ut igenom.
Jag vill bara fortsätta en liten bit till förbi den första utsikten, för att se vad som finns
bakom nästa och nästa, i all oändlighet.
I skogen känner jag både rädsla och trygghet. I skogen är jag aldrig ensam men det
syns eller hörs inte alltid.
Där föds min rädsla för att människan, sedan urminnes tider inte kunnat
kontrollera skogen. Ingenstans kan jag vara så primitiv som här i mörkret bland
träden där ingen himmel syns.
På samma sätt känner jag tryggheten där jag kan krypa ner i mossan, känna den
mjuka marken och lyssna på ljuden.
"Enligt en föreställning som är spridd över stora delar av Västeuropa, var skogen
också hemvist för ”den gröne mannen”, en vild vandrare som var svår att skilja från
trädens grönska; han tycktes smälta samman med löven. I Nordeuropa motsvaras
hans gestalt av huldran, en kvinna med en förförisk framsida och en baksida av bark
och ris – en obarkad stock, helt enkelt." (ibid)
Jag har fotograferat mina fönster och låtit mig vara huvudpersonen bland kvistar
och mörker.
"Skogen är farlig, men den är också sanningens hemvist. I skogen visar sig allt som
det är. Allt har där sin rätta gestalt." (ibid)
Utställningen ”I skogen finns ingen himmel” består av fotografiska fineart-utskrifter i
storlek 70 x 100 cm. och en transparent, svävande bild i mänsklig storlek samt
inspelat skogsljud.
Fotograf Anki Almqvist
www.fotografankia.se

Kontakt