Lyssna på sidan Lyssna

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för brukare inom den kommunala vården- och omsorgen. Men också verktyg som ska förbättra personalens arbetsmiljö och minska sånt såsom onödiga resor, administration osv. Här kan du läsa lite om den välfärdsteknik som just nu erbjuds inom den kommunala vården- och omsorgen i Sollefteå kommun.

Läkemedelsrobot

Läkemedelsrobot påminner brukaren att ta sina läkemedel. Målet är att hjälpa våra brukare att bli mer självständiga och delaktiga i sin läkemedelshantering.

Digitala lås 

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten och förbättrar servicen för dig som har hemjtänst.

Trygghetskamera

En trygghetskamera är en kamera som installeras i ditt hem. Genom kameran kan behörig personal göra tillsynsbesök utan att störa eller riskera att väcka dig.

Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik om hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och självständighet i äldreomsorgen. I filmen ger vi exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa.

Se hela filmen på SKR hemsida. Länk öppnar i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.