Lyssna på sidan Lyssna

Familj, barn och ungdom

två föräldrar bråkar och två barn håller för öronen

Vi är alla i olika faser i livet och kan ibland behöva hjälp och stöd i vår vardag. Du eller någon i din familj kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand.

Individ- och familjeomsorgen har olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Vi arbetar även förebyggande för att förhindra att problem uppstår.

Vi kan erbjuda:

 • föräldrautbildningen Komet
 • förstärkt Komet
 • samtal enligt Trappan – modellen
 • ART – Aggression Replacement Training
 • familjebehandling
 • vägvalet
 • medling
 • stödsamtal
 • samarbetssamtal
 • kontaktperson, kontaktfamilj
 • familjehem

Utbildningar, grupper eller enskilda samtal erbjuds kostnadsfritt till alla kommunmedborgare.

Om du vill få mer information eller diskutera dina frågor och funderingar är du välkommen att ringa vår mottagning för barn, unga och familj eller familjeteamet.

Text

Kontakt