Lyssna på sidan Lyssna

Missbruk och beroende / Öppenvården

Vinglas, vinflaska, person i en säng

Öppenvården är en verksamhet inom socialtjänsten som erbjuder olika former av stöd utifrån de behov ni har. Här finns Familjeteamet som ger stöd till familjer, barn och unga och Beroendeteamet som ger vård och stöd till vuxna +18. I Familjeteamet och Behandlingsteamet arbetar behandlare som är specialiserade och vidareutbildade inom olika metoder. Alla våra utbildningar och behandlingar är gratis för dig som bor i Sollefteå kommun.

Hur går det till att få stöd?

För några insatser krävs att en socialsekreterare gör en utredning av insatsbehovet och fattar beslut om bistånd. Det kan till exempel handla om behov av mer långvariga insatser eller andra former av stöd och hjälp.

Stödinsatser som samtal- och utbildningsgrupper kan du enkelt anmäla dig till genom att klicka på Utbildning och Stödgrupper Öppnas i nytt fönster..

Vill du få mer information eller bara prata med oss om dina funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Beroendeteamet, Familjeteamet eller mottagningen för barn, unga och familj. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan nedanför.

Är du eller någon du känner beroende av alkohol, narkotika eller tabletter? Då kan du vända dig till individ- och familjeomsorgens enhet för vuxna som arbetar med missbruks- och beroendefrågor för dig från 18 år och uppåt. Arbetet omfattar även stöd till anhöriga.

Du kan ansöka om hjälp för att komma ur ditt beroende eller kontakta oss om du vill veta vilket stöd du kan få. Är du bekymrad över att någon i din närhet har ett beroende och far illa? Då kan du göra en anmälan, om du vill får du vara anonym. OBS! Anonym betyder att du INTE säger ditt namn när du kontaktar oss.

Kontakta oss vid rådgivning eller frågor som rör vuxna / LSS.
Telefonnummer 0620-68 23 05 (måndag - fredag 10:00-11:30). Övrig tid kontakta medborgarservice på 0620-68 20 00 (måndag - fredag 07:45 - 16:30).

Kontakt