Lyssna på sidan Lyssna

Hjälp och stöd i hemmet

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till stöd och hjälp i hemmet. Stödet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Du kan till exempel få färdiglagad mat hem till dig eller få hjälp med personlig omsorg och servicetjänster. Om du behöver hjälp under kvällar och nätter så kan du få det.

Har du fått en inkomst - och bostadsförfrågan hemskickad?

Det beror på att du som kund - årligen är skyldig att uppge eventuella privata pensionsförsäkringar som kommer att betalas ut, samt om det finns övriga inkomster som skall ligga till grund för din uträkning av avgift. Vi tar även med din bostadskostnad i vår uträkning, så denna ska också finnas med.