Lyssna på sidan Lyssna

Parker och natur

En bro i en park

I Sollefteå kommun finns det många fina naturområden. Av kommunens yta på 5400 km² så utgörs 80 % av skogsmark, 10 % av våtmark och 2 % av jordbruksmark.

I kommunen finns åtskilliga naturreservat, flera fina fiskevatten samt möjlighet att se och uppleva både rovdjur, sällsynta växter och unika naturmiljöer.

Allemansrätten

Tänk på att allemansrätten gäller i naturen. Tack vare den har du rätt att färdas över privat mark och tillfälligt uppehålla dig där.

Du har dock ingen rätt att störa eller förstöra!