Lyssna på sidan Lyssna

Vatten och avlopp

En vattendroppe som faller ner i vatten

På de här sidorna kan du hitta information om privat och kommunalt vatten och avlopp (VA). Här finns bland annat information om vilka riktlinjer du som privatperson måste följa när det gäller ditt privata dricksvatten.

Vattnet är en viktig resurs som ingår i ett kretslopp. Använt vatten transporteras till reningsverk. Efter reningen ska vattnet kunna återföras till naturen utan att den tar skada. Sverige har gott om vatten, men det viktigaste är i första hand inte hur mycket vi använder utan hur vi använder det.

Broschyr om Tekniska enheten

Broschyr om Tekniska enheten

Kontakt