Lyssna på sidan Lyssna

Klimatförändringar och miljö

En fabrik och en båt

Klimatförändringar innebär en förändring av jordens klimat över lång tid. Dagens diskussion om klimatförändringar gäller den senaste tidens globala uppvärmning och hur det påverkar vår miljö.

Växthuseffekten

En stor del av klimatförändringarna beror på växthuseffekten. Denna reglerar jordens klimat och gör det på så vis möjligt för alla att leva. Vid användning av fossila bränslen som olja och kol, släpps växthusgaser ut och förstärker växthuseffekten. Alltmer värme stängs då inne i jordens skyddande atmosfär, vilket ökar jordens genomsnittstemperatur.

Miljöstörningar

Människor sprider tusentals ämnen globalt via luft, vatten och jord. En del ämnen är giftiga och kan öka risken för sjukdomar. Vissa ämnen är mycket värdefulla på grund av att de är sällsynta. Dessa kan i förlängningen orsaka stor påverkan på vårt levnadssätt.