Lyssna på sidan Lyssna

Christina Västerbo

RUM AV FÄRG

Creistina Västerbo Rum av färg

I utställningen vill jag med måleri och installation undersöka måleriets rumsliga egenskaper, genom att låta verken få en textil karaktär. Jag har med hjälp av textila band och målade streck låtit verken växa fram likt en väv. Min tanke är att det uppstår en växelverkan och dialog mellan målningarna på väggen och de textila installationerna i rummet. Syftet är att bjuda in betraktaren till en kommunikation med färg och material. Upplevelsen blir till i utställningsrummet, i direkt möte med verken.

Teman som återkommer i mitt konstnärskap och som återfinns i denna utställning, är användandet av lapptäcken, mönsterark för klädsömnad, stygn av färg, vävda trådar och band av färg. Linjerna och banden skapar en uppbruten bildyta som får skapa en känsla av tid och rum, men blir också ett sätt att aktivera ögat och synen. Jag har intresserat mig för hur mycket som i dag mäts i tid och det stora flödet av bilder och intryck som flimrar förbi. Målningarna och textilierna kan både ses som att de vävs samman, men också som att de remsas upp, likt något som hela tiden omtolkas och görs om. Jag har intresserat mig för att plocka isär, sätta ihop och att undersöka olika mönster och strukturer, med en utgångspunkt från ett abstrakt bildspråk.

Det projekt jag arbetar med handlar om kommunikation mellan färg och olika textilier, för att skapa möten mellan materialen, rummet och betraktaren. I projektet vill jag ställa frågor om relationer mellan yta, illusion och objekt. Jag är intresserad av att blanda olika material på ett sätt så att färgen, får en samklang med de textila inslagen, och där både den målade färgen och det textila kan få en framträdande roll. Materialen kan ibland överlappa varandra. På det sättet får målningarna ibland en textil karaktär där trådar, garn och tyg kan samverka med färgen för att skapa en målerisk helhet.

I det sammanhanget har det även känts viktigt att inkludera en typiskt kvinnlig tradition i mina målningar. En tradition som många gånger kan associeras till låg betalning, en verksamhet där lönen sällan korresponderar med det arbete som läggs ned, såväl inom hantverk som inom industri. Det arbete där kvinnor i olika tider, genom repetitivt arbete, lagt ner på textilt arbete som sömnad och vävning.

Christina Västerbo är född i Härnösand och uppvuxen i Lycksele. Hon är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Umeå Konsthögskola och tog en MFA vid Konsthögskolan i Umeå 2001. Hon är verksam som konstnär i Umeå.

Rummet i rummet, textil installation

Min idé har vuxit fram från tidigare projekt, där jag arbetat med textila installationer, och där jag tillverkat och sytt kläder av handfärgade, målade ihopvävda bomullsband. Min tanke har varit att tillverka klädesplagg i för mig en helt ny och mycket större storlek, och där klädesplaggen är upphängda på förstorade klädgalgar. Att låta plaggen fungera som målningar, men också som rum.

Frågeställningen för mig har varit: Vad är ett rum? Kan målningen vara ett rum att gå in i, och kan rummet vara en målning att gå in i. Jag vill undersöka hur man definierar ett rum, men också en målning. Till viss del har jag inspirerats av Alice i underlandet, där storlek och perspektiv är förvrängda.

Syfte och målsättning med projektet har varit att undersöka vad ett rum kan vara, men också gränsen mellan målning och objekt. Syftet har också varit att bjuda in besökarna till ett direkt möte med verken och interagera i målningen, rummet.

Jag vill undersöka hur man definierar ett rum, men också en målning.

Till det här projektet har jag sökt och fått projektbidrag från KC Nord.

/Christina Västerbo

Kontakt