Lyssna på sidan Lyssna

Kultur

Älg Nämforsen Näsåker Kultur Vatten Hällristningar Sollefteå

På bilden: Hällristningar med älgmotiv

I Sollefteå kommun:

  • ska kulturen vara tillgänglig för alla och skapa förutsättningar för ett demokratiskt samhällsbygge
  • är kulturen viktig för besöksnäringen och utvecklingen och ska därför beaktas i all planering och uppföljning
  • ska kommunen ha en stödjande och samordnande roll mellan föreningsliv, näringsliv och kulturutövare
  • ska barn och ungdomar erbjudas kulturellt skapande och estetiska upplevelser för ökad självkänsla och kreativitet
  • ska kulturhistoriska värden och miljöer tillvaratas, utvecklas och göras tillgängliga för alla