Lyssna på sidan Lyssna

Se på Österåsen

Akvareller av Michael B. Hardt

Under 1800-talet blev Lungtuberkulosen (tbc) den stora folksjukdomen i Sverige. Kring
sekelskiftet var tbc orsaken till vart sjätte dödsfall i Sverige.
Kung Oscar den II fick vid sitt 25-års jubileum som regent 1897 en nationalgåva av svenska folket.
Konungen och drottning Sophia beslöt att använda denna gåva till att bekämpa tuberkulosen.
Jonas Modin, förvaltare vid Forse Bruk, var den som tog initiativet att föreslå Österåsplatån.
Fredrik Lilljekvist, som restaurerat Gripsholms slott, utsågs till arkitekt. Den totala kostnaden
för byggnader, värme, vatten och avlopp, belysning, inventarier m.m. sammanställdes till 735
661 kronor och 36 öre. Den 2 augusti 1901 stod Kungliga Norrländska lungsotssanatoriet färdigt.
Under överläkare Helge Dahlstedts tid 1919 - 1952 blev Österåsen det mest eftersökta sanatoriet
i Sverige, särskilt bland intellektuella. Tbc-sjuka konstnärer, författare och musiker fick utrymme
för sin skaparkraft. Helge och Eva Dahlstedt hade ett stort konstintresse och lade grunden för
den konstsamling som finns på Österåsen.
Det var först vid upptäckten av antibiotika under mitten av 1900-talet som tbc kunde stävjas.
Överläkare Olof de Maré, som efterträdde Dahlstedt under 50-talet, tog även han fasta på
patienternas skaparlust. Han utnyttjade kemoterapin, användandet av antibiotika, i kampen
mot tuberkulosen. Detta ledde till lyckade resultat och i mitten av 50-talet blev det mindre
efterfrågan på sanatoriets vårdplatser. En ny era i Österåsens historia började.
Under en tid var Österåsen konvalecenthem för allergiker, reumatiker och astmatiker, men
öppnade 1982 som landets enda landstingsägda hälsohem. Detta har inneburit en behandling
med tyngdpunkt på livsstilsfrågor som rör kost, fysisk aktivitet och stresshantering. Kultur och
miljö är viktiga delar i behandlingen.
Vi har en unik miljö som bas, ett kulturhistoriskt arv att förvalta.
I våra ensidiga profit inriktade tider görs nu politiska ansträngningar som kan äventyra detta
unika historiska arv i dess existens. Den exakta motsatsen till det skulle vara vettigt. Corona
pandemin bör faktiskt förstås som ett tydligt tecken på att Österåsen håller på att blomstra
igen.
Många fann och finner än idag Österåsen mycket inspirerande.
Den tyskfödda konstnären Michael B. Hardt (f. 1951) har bott i Sollefteå kommun sedan 2009
och är nu svensk medborgare. Innan dess bodde han länge i Frankrike. Han var en internationellt
framgångsrik designer och professor i design. Med sin utställning "se på Österåsen" vill han bidra
till att fortsätta den kulturella och historiska traditionen i Österåsen och visa vilken unik skatt
Västernorrland har. ”Tänk dig om den franska regeringen kom på idén att stänga Louvren i Paris
eftersom det var för dyrt att underhålla. Man skulle med rätta tvivla på förmågan hos politiker att
göra rätt åt sina ledaruppgifter ”. Se Österåsen inte som ett problem, se Österåsen som en
lösning. Kong Oskar den II hade en vision som fortfarande är mycket relevant idag.

Text som citeras i delar av www.osterasen.com / historia

akvarell av Österåsen

Kontakt