Lyssna på sidan Lyssna

Anpassad skola

Det är viktigt att alla elever har möjlighet till en utbildning som tar hänsyn till deras behov och egenskaper. Den obligatoriska särskolan finns för de elever som behöver en individuellt anpassad skolgång då de inte kan nå upp till grundskolans kunskapsmål.

För att betona alla elevers lika värdegrund har grundskolan och särskolan samma läroplaner. Särskolan har däremot egna kursplaner som är anpassade till dem. En utgångspunkt för särskolan är att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Den obligatoriska särskolan omfattar nio år för barn mellan 7 och 16 år. För de elever som vill går det att läsa ett år extra.