Lyssna på sidan Lyssna

Funktionsnedsättning / Handikapp

illustration rullstol

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om att få stöd och hjälp så att du kan leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt. Och kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

För att få stöd och hjälp genom Funktionsstöd eller Socialpsykiatrin i Sollefteå kommun gör du en ansökan om insats hos socialsekreterare, som i sin tur gör en utredning och bedömning av dina behov utifrån din funktionsnedsättning.

Efter att beslut är taget får du den hjälp och det stöd du blivit beviljad av Funktionsstöd eller Socialpsykiatrin.