Lyssna på sidan Lyssna

Ofrivillig ensamhet - utbredd samhällsproblem i Sverige!

Att känna sig ensam och exkluderad är känslor som alla kan uppleva. Ensamhet kan vara självvald och positiv, men när den är ofrivillig får den negativa konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan.

Det är alltför många äldre i Sverige som känner sig ensamma idag, vilket medför risker för både deras psykiska och fysiska välbefinnande.

Det finns olika skäl till ensamhet. Förlust av sociala sammanhang, såsom arbetsplats, närstående eller familj, är ofta betydande faktorer som leder till ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, försämrad hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa. Ensamhet kan också uppstå i samband med andra riskfaktorer, såsom ekonomiska, sociala eller fysiska hinder som påverkar vardagen. Begränsad syn, hörsel eller rörlighet kan göra det svårare att ta sig ut och vara aktiv, vilket i sin tur kan leda till ofrivillig ensamhet och isolering.

Ensamhet kan också resultera i en ohälsosam livsstil med dåliga kostvanor, brist på fysisk aktivitet, minskad självkänsla och för tidig död. Trots att depression är vanligare bland kvinnor, är män över 85 år överrepresenterade när det gäller självmordstal.

Här har vi samlat tips för dig som vill hjälpa någon som är ensam och för dig som känner dig ensam.

#Fikamedäldre

Vill du hjälpa någon att ta sig ur ofrivillig ensamhet. Här hittar du några tips.

Känner du dig ensam?

Här hittar du tips på hur du kan ta dig ur ofrivillig ensamhet.

Hälsosamma rutiner

När man mår dåligt är de vanliga vardagsrutinerna extra viktiga.

Parkrun/Rollartorrun Öppnas i nytt fönster.

En aktivitet för dig som vill komma ut och röra på dig.

Nattklubb på Graningebyn

Välkommen till Nattklubb på Graningebyn!

Seniorstranden

Bygg muskler på Långseles nya utegym

Gåfotboll Öppnas i nytt fönster.

Gåfotboll på Nipvallen.

Fler evenemang? Öppnas i nytt fönster.

Vill du vara med och arrangera aktiviteter för seniorer?

Senior fitness Öppnas i nytt fönster.

Träning anpassade för ett aktivare och hälsosammare liv. Börja din resa idag

Vad är ensamhet?

Det finns olika former av ensamhet.

Existentiell ensamhet - Vi känner att våra djupaste tankar och känslor inte kan delas, och att ingen verkligen lyssnar eller förstår.

Social ensamhet - Vi saknar starka band till vänner och bekanta som vi känner samhörighet med och kan lita på.

Emotionell ensamhet - Vi saknar en djupgående kärlekspartner att dela oss med.

Ensamhet kan vara frivillig eller ofrivillig. Den kan vara objektiv eller subjektiv. Vi kan uppleva stark ensamhet trots att vi har många sociala kontakter och relationer. Vi kan känna oss ensamma även i andras sällskap. Känslan av ensamhet kan då överstiga den faktiska ensamheten. Å andra sidan kan vissa människor ha få sociala kontakter utan att känna sig ensamma.

Är det farligt att vara ofrivillig ensam?

Varför är det då så problematiskt att vara ofrivilligt ensam? Individer som lever i nära relationer upplever bättre psykisk och fysisk hälsa, samt har en längre livslängd. Att sakna familj och vänner tycks ha en betydligt större negativ inverkan på välbefinnandet än att sakna en kärleksrelation.

Social isolering utgör en allvarlig risk för hälsan, liknande effekterna av dåliga levnadsvanor. Ensamhet ökar risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens. Det ökar även risken för psykiska problem.

Den mest skadliga formen av ensamhet är den kroniska ensamheten, där individen ständigt bekräftar för sig själv att hen är ensam och att ingen vill umgås med hen. Ensamheten tar över och blir en egen levande varelse.

Är svenskar ensammast i världen?

Att det ibland påstås att det är vanligt att vara ensam i Sverige beror förmodligen på en ihopblandning av statistik. Sverige har i förhållande till många andra länder många ensamhushåll men det betyder inte att svenskar är ensamma. I de undersökningar som har gjorts visar att svenskar tycks känna sig mindre ensamma än människor i de flesta europeiska länder.

Men det betyder inte att ofrivillig ensamhet inte är ett utbrett problem i Sverige.

Är ensamhet lätt att övervinna?

Svaret på det är både ja och nej. Det finns mycket som vi i samhället kan göra för att hjälpa någon att bryta sin isolering och ensamhet. Men för den som är ofrivillig ensam och isolering är det lätt att förlora självförtroendet. Att ensam ta sig ut till sociala sammanhang kan kännas överväldigande. Därför är det viktigt att det finns någon på andra sidan som kan hjälpa till, bjuda in och fungera som en språngbräda till fler sociala kontakter.

Professor Ingeborg Nilsson om ofrivillig ensamhet

Ingeborg Nilsson är professor i arbetsterapi vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering på Umeå universitet. Vi ställde några frågor till henne gällande ofrivillig ensamhet.

Vad innebär ofrivillig ensamhet och vad är de vanligaste orsakerna till den?

Ensamhet är en subjektiv känsla av att inte vara nöjd med de sociala kontakter, aktiviteter och nätverk man har tillgång till. För den enskilde så är det en negativ känsla som påverkar måendet. Att känna ensamhet (det vissa kallar ”ofrivillig ensamhet”) är inte detsamma som att vara ensam. Det är känslan av ensamhet som är den negativa.

Det finns flera ”riskfaktorer”, som ökar risken att uppleva ensamhet tex att vara ensamboende eller förlora sin partner, ha mindre tillgång till sociala aktiviteter, vara deprimerad eller nedstämd, ha svårigheter att klara av aktiviteter i sin vardag, inte må bra.

Skulle du kunna beskriva hur utbrett problemet med ofrivillig ensamhet är bland äldre i Sverige? Vilka är de viktigaste konsekvenserna av denna typ av ensamhet för de drabbade?

Socialstyrelsen beskriver att personer 75 år och äldre är en av grupperna som oftast upplever ensamhet. Bland personer 60 år och äldre finns siffror på ca 25% (var fjärde person) och bland de över 85 år så är det mer än varannan som rapporterar ensamhet.

Konsekvenser av ensamheten varierar men på gruppnivå så är ensamhet relaterat till både ökad sjuklighet och dödlighet. Ensamheten beskrivs av forskare lika ”farligt” som tex fetma eller att röka många cigaretter per dag.

Har du observerat några mönster eller skillnader i ofrivillig ensamhet, exempelvis baserade på kön, socioekonomisk status, geografiskt område och så vidare?

Studier visar att kvinnor rapporterar ensamhet i högre grad än män. Det kan dock finnas ett mörkertal på grund av hur studierna genomförts då det finns normer och föreställningar om kvinnlighet och manlighet i samhället som kan påverka utfall.

Vad kan vanliga medborgare göra för att bidra till att minska ofrivillig ensamhet bland äldre i sina egna samhällen?

Vi behöver generellt sett i samhället mer kunskap och medvetenhet. Kunskap skulle kunna underlätta att som enskild våga både fråga efter socialt stöd och erbjuda socialt stöd till våra vänner, grannar och familj. Civilsamhället är ofta en viktig resurs men de kan inte lämnas att ensam ta ansvar för att erbjuda sociala mötesplatser, aktiviteter och gemenskap. Kommunen och hälso- och sjukvården behöver visa att de har kunskap och beredskap att fråga seniorer om ensamhet och behov av socialt stöd liksom att kunna ha arbetssätt hur de kan möta sådana behov.Kontakt

Vill du vara med och bidra i kampen mot ensamhet eller har andra frågor, vänligen e-posta majed.safaee@solleftea.se