Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå stads historia

Västernorrland, Ådalen och Sollefteå har sakta men säkert tagit form allt eftersom klimatet ändrades och inlandsisen drog sig tillbaka. Naturen har skapat vackra dalgångar och höga nipor som ger platserna sin karaktäristiska form och siluett.

De människor som slog sig ned här kunde leva på jakt av bland annat älg och laxfiske, samt olika växter och bär.

De tidiga människorna har lämnat spår efter sig i form av boplatser, gravar, och verktyg t.ex. trindyxor, pilspetsar och keramik. Hällristningar och hällmålningar visar oss kanske deras lyckade jakter, viktiga händelser eller var bilderna ett sätt att kontakta gudarna?

Solatunum, De Solatum, Soleta, Solet och Sållete ja Sollefteå har kallats vid många namn under tidens gång och det har spekulerats om det betyder de solbelysta ägorna eller möjligen den solbelysta trakten då sol är solen och at är från gotiskans aihts som betyder egendom.

Sollefteå och Ådalen har lockat många med sin skönhet och varit en inspiration med sin vackra natur och sin rika historia.

Historiens vingslag fortsätter via bruksepoken och sedan militärstaden Sollefteå in i våra dagar, med en barnvänlig skön stad, med tjänstebaserad ekonomi med handel och industri ochtt rikt föreningsliv.