Lyssna på sidan Lyssna

Kollektivtrafik

Sollefteå kommun arbetar för att alla medborgare, både i staden och på landsbygden, ska få tillgång till bra cykelvägar, gator, vägar, järnväg och flygplats.

Målet är att alla, både kommuninvånare och besökare, ska kunna förflytta sig enkelt, tryggt, säkert och miljövänligt mellan olika platser.

Kollektivtrafik omfattar:

  • Trafik som finns för medborgare (så kallad allmän kollektivtrafik).
  • Trafik som finns för särskilda grupper, till exempel färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor (så kallad särskild kollektivtrafik).
  • Turist- och chartertrafik, som annonseras ut i förväg.

Exempel på trafik som inte ingår är abonnerade bussar för givna ändamål, privat samåkning och taxiresor.

Kollektivtrafik kan finnas inom en kommun, mellan kommuner, i en region eller mellan olika regioner. Till exempel ingår både lokala bussresor, expressbussar och all järnvägstrafik.

Kollektivtrafik uppmuntras ur miljösynpunkt eftersom det innebär att ett kollektivtrafikfordon ersätter flera bilar och andra fordon.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och Din Tur

Det är namnet på det transportkoncept som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län erbjuder länets och kommunens kollektivtrafikresenärer.

I konceptet ingår:

  • busstrafik
  • taxitrafik
  • tågtrafik
  • beställningscentralen för färdtjänst- och sjukresor

Genom samarbetet inom kollektivtrafiken i de tre nordligaste länen och med tågföretagen, säkerställs utbudet av persontransporter i Norrland.

Busstrafiken har även stor betydelse för godstransport inom länet, samt turer till och från övriga delar av landet.