Lyssna på sidan Lyssna

Gifta sig, partnerskap och borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande utan religiösa inslag. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. Ceremonin tar några minuter.

Boka tid

Inför vigseln ska du boka tid hos en vigselförrättare. Kommunen har borgerliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. 

Hindersprövning - innan vigseln

Om ni ska gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Skatteverket prövar då om ni har rätt att gifta er i Sverige.

Äktenskapshinder:

  • Ålder - om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.
  • Släktskap - om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

När hindersprövningen är klar utfärdar Skatteverket två intyg som ni ska lämna till vigselförrättaren. Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader.

Skicka intygen

Intygen ska skickas till vigselförrättaren minst en vecka före vigseln.

Du kan även lämna intygen i kommunhusets reception.

Efternamn när du gifter dig

Du behåller ditt efternamn som det är när du gifter dig, om du inte ansöker om att byta det eller lägga till ett efternamn. Du ansöker antingen inför vigseln eller senare.

Vittnen

Två vittnen över 18 år måste närvara vid den borgerliga vigseln. Kommunen kan bistå med vittnen om vigseln äger rum i kommunhuset under kontorstid.

Efter vigseln

Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget och skickar det till Skatteverket där det registreras i folkbokföringen.

Avgifter

Vanligtvis tas inga avgifter ut av Sollefteå kommun.

Plats för vigseln

I kommunhuset i Sollefteå finns ett vigselrum. Vill ni vigas på annan plats än i kommunal lokal, kan detta ordnas efter överenskommelse med vigselförrättaren. Prata igenom era önskemål med kommunens kontaktperson eller vigselförrättaren.

Vigselförrättare

  • Mikael Sjölund
  • Susanne Lindahl
  • Örjan Abrahamsson
  • Catarina Molitor Sjöberg
  • Susanne Söderström
  • Elisabeth Sjöström