Lyssna på sidan Lyssna

Resor, transporter, besök

Om du har en funktionsnedsättning och inte kan resa med befintlig kollektivtrafik, så kan du ansöka om färdtjänst. Har du en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, kan du ha möjlighet att få riksfärdtjänst.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand. Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som medför att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, kan du ha möjlighet att få riksfärdtjänst.

  • Färdtjänst

Vid en resa med färdtjänst kan du få åka tillsammans med andra färdtjänstresenärer som har ungefär samma resväg. Det händer att du inte alltid får åka närmaste vägen till ditt resmål.

Du får resa så ofta du behöver. Du får ta med en medresenär. Den personen betalar samma avgift som du som är beviljad färdtjänst. Det är viktigt att meddela till beställningscentralen om du tar med en medresenär.

Du ringer och beställer din färdtjänstresa hos beställningscentralen 0775 - 50 77 55. Beställning ska göras senast en timme före resans genomförande, helst dagen före. Det är extra viktigt vid beställning av specialfordon.

Så ansöker du

För att få tillgång till färdtjänst behöver du göra en ansökan hos färdtjänsthandläggare som utreder om du har möjlighet att få färdtjänst.

  • Riksfärdtjänst - resor utanför den egna kommunen

En resa med riksfärdtjänst betyder att du reser till en kommun, ort eller plats utanför Sollefteå kommuns färdtjänstområde. Vid en resa med riksfärdtjänst kan du som är beviljad riksfärdtjänst få resa med buss, tåg, flyg, personbil eller specialfordon. Vilken typ av resa som blir aktuell för dig kommer att stå i ditt beslut.

Så ansöker du

Ansökan om riksfärdtjänst görs för varje resa och du kontaktar färdtjänsthandläggare för att göra ansökan. För att resa med tåg eller flyg måste färdtjänsthandläggaren ha din ansökan senast 14 dagar innan avresedatum.

Sjukresor

Det är Landstinget Västernorrland som ansvarar för sjukresor och samordnar resorna genom länstrafikens beställningscentral.

Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare ditt resmål, exempelvis din arbetsplats eller bostad. Även du som inte kör bil på egen hand kan få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Du som har stora svårigheter att gå en längre sträcka kan ansöka om ett parkeringstillstånd. Det är gångförmågan som bedöms, inte om man har svårt att bära, svårt för att se eller om man går långsamt.

Du som inte kör bil själv utan är beroende av en förare kan i vissa fall beviljas parkeringstillstånd. Då krävs att du som rörelsehindrad inte kan klara dig självständigt, inte ens en kortare stund då föraren parkerar bilen.

Ansökan, beslut och överklagande​

  • Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där den sökande är folkbokförd.
  • Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare på uppdrag av kommunstyrelsen.
  • Utfärdat parkeringstillstånd gäller i högst tre år.
  • Parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt. En ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd.
  • Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.

Ansökan kostar ingenting. Den ska kompletteras med ett foto och ett aktuellt läkarintyg. Ansökan kan i vissa fall även behöva kompletteras med ett gångtest utfört av en legitimerad sjukgymnast.

Resor till och från daglig verksamhet enligt LSS

För dig som har ett beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och har en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar att resa på egen hand, regleras dina resor till och från ditt arbete av lag om färdtjänst.

Alla som behöver hjälp med att resa till och från sin dagliga verksamhet åker arbetsresor via färdtjänst och betalar en avgift för dessa.

Kostnaden för arbetsresor utgår från priset på bussbiljett (resekort) som räknas om gånger 1,25. Därför kan kostnaden ändras varje månad eftersom taxan för buss ändras utifrån hur ofta man åker.

Om behov finns av särskilt personligt stöd vid resor till och från daglig verksamhet finns möjlighet att ansöka om detta hos socialsekreterare som handlägger stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).