Lyssna på sidan Lyssna

Kulturutmärkelser

Sollefteå kommun delar årligen ut två typer av kulturutmärkelser.

Kommunens kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturområden som skönlitteratur, teater, musik, bildkonst, fotografi, konsthantverk, hembygdsvård och andra jämförbara områden.

Hederstecken för värdefulla kulturella insatser inom kommunen. Hederstecknet kan ges till person, grupper, föreningar eller organisationer verksamma inom kommunen.

Läs mer om hur du ansöker under respektive rubrik i menyraden.

Kulturstipendium

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturområden som skönlitteratur, teater, musik, bildkonst, fotografi, konsthantverk, hembygdsvård och andra jämförbara områden.

Kulturstipendiet är avsett att användas till något av följande:

  • studier på postgymnasial nivå/förberedande stadium för högskola
  • studieresor
  • projekt inom kulturområden enligt ovan som enskild eller förening vill genomföra.

(Om ansökan gäller studier ska institution och studieorganisation anges liksom utbildningens inriktning och omfattning av ämnen och tidsåtgång.)

Annonsering görs på kommunens hemsida under april/maj månad och ansökan ska vara:

Sollefteå kommun

Kulturhandläggaren

881 80 SOLLEFTEÅ

Hederstecken

Ett Hederstecken för värdefulla kulturella insatser inom kommunen delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni varje år. Hederstecknet består av diplom och graverad kristall.

Alla är välkomna att nominera en person, en grupp, förening eller organisation, verksam inom kommunen, till utmärkelsen.

Nominering till hederstecknet, med motivering skickas till:

Sollefteå kommun

Utskottet för samhällsutveckling

881 80 SOLLEFTEÅ

Annonsering på kommunens hemsida med inbjudan till allmänheten att inkomma med förslag till mottagare av hederstecknet sker i mars/april månad.