Lyssna på sidan Lyssna

Mats de Vahl

Om strandfynd och rester från en annan tid.

Skulpturernas tyngd och material möts av papperets lätthet och flyktighet. Mina bilder uppstår i mötet med naturen och spåren av mänsklig aktivitet och då främst i brytningen mellan strand och vatten. Jag rör mig i strandkanten där tidig industri ofta har lämnat och naturen återerövrar.

Bilderna återkommer sedan lång tid hos mig, stränderna med spår och historia är en outtömlig källa.

Utställningen visar de tre tekniker som jag oftast arbetar med, högtryck, skulptur och foto. Trycken görs med träsnitt och satta typer. De större skulpturerna är prototyper som är tänkta göras i stål men nu utförda i svart MDF. De foton jag visar är utskrivna på fotoskrivare.

Skrov

Kontakt