Lyssna på sidan Lyssna

Kulturhistoria, kulturarv

Sollefteå kommun är en gammal bygd där människor levt av fiske, jakt och jordbruk under flera tusen år. Nämforsens hällristningar, de uppodlade sluttningarna, den gamla bebyggelsen och de medeltida kyrkorna runt om i kommunen berättar om traktens historia. 

  • Hällristningarna i Nämforsen vid Näsåker med sina bilder av älgar, laxar, människor etc utgör intressanta spår av mänskliga aktiviteter för 4 000-5 000 år sedan.
  • Från tiden 300-800 e Kr är gravhögarna vid Holms säteri och Björkåbruk. Dessa vittnar med sitt innehåll av bland annat en glasbägare från Rehnlandet och arabiska silvermynt om att denna bördiga bygd stod i kontakt med den stora världen redan under järnåldern.
  • Kyrkorna på norra sidan Ångermanälven (Sånga, Överlännäs och Boteå) visar att det varit en kontinuerlig bebyggelsen sedan medeltiden. Ramseles gamla kyrka är en rikt utsmyckad kyrka från 1200-talet.
  • Tingshuset ritat av Folke Zetterwall, präglas av förra sekelskiftets nationalromantik, men har också säregna norska och skotska inslag. Tingshuset är för övrigt utsett till en av Sveriges tio vackraste byggnader.
  • Bebyggelsen i byarna Eden och Lidgatu har bevarats sammanhållen ända från 1600 talet och inte, som i de flesta fall, splittrats av laga skiften på 1800-talet.
  • Bruksmiljöerna i Graninge, Österforse, Sollefteå och Gålsjö minner om järnbruksepoken med början på 1600-talet. Den övergick på 1800-talet i skogsnäringen med virkesdrivning och flottning.
  • Det slottsliknande komplexet i trä, Österåsens hälsohem, ritades som sanatorium av hovarkitekten Fredrik Lilljeqvist under samma period efter förebild från renässansen av Jean de Vallée.
  • På sommaren lever våra vackra hembygdsgårdar upp i Sollefteå, Långsele/Graninge, Helgum, Edsele, Ramsele, Junsele, Ådalsliden, Resele och Sånga-Överlännäs, alla med sin egen historia att berätta. Gör ett besök och ta del av vårt gamla, vackra och förunderliga arv från tider som varit.
  • Sollefteå stad har under flera hundra år varit centralort och fungerat som marknads och omlastningsplats för varor som fraktats på älven. Från 1870-talet växte Sollefteå upp som stadsbebyggelse med pampiga hus huvudsakligen i träarkitektur. Arkitekt Lars Niklas Wahrgren ritade dem i en storslagen stil med tinnar och torn och Sollefteå fick tillnamnet "Tornstaden" 1880 kom järnvägen till Sollefteå och samhället fick kommunikationer inåt landet och ut mot kusten. Från 1880-talet till 2000 fanns två stora regementen (I 21 och T3) lokaliserade i Sollefteå.
  • Den stora kraftverksepoken från 1900 -talet har satt tydliga spår. (Sollefteå kommun är den näst största  vattenkraftskommunen i Sverige).