Lyssna på sidan Lyssna

Ångermanlandsmålare

Ur kommunens konstsamling

Utställningens tavlor kommer från ett antal dödsbon i Sollefteå, företrädesvis tre hushåll, Carl Johan Högberg, August Källgren och John Olsson.. Under tidens gång har tavlor fördelats genom arv och spridits över landet. Slutligen blev ett antal tavlor kvar i Sollefteå hos efterlevande till dessa.

Carl Johan Högberg drev garveri i Rödsta och startade C J Högbergs sko- och läderaffär, belägen på Storgatan vid torget. Efter det egna garveriets nedläggning 1938, tog man i affären emot hudar för nedsaltning och vidare transport till andra garverier. Förutom skor och läder såldes bl.a. skinnjackor och material till skomakarna i staden. Man tog också emot trasiga skor för vidarebefordran till skomakarna i staden för reparation. Carl Johans son Knut gifte sig med en av August Källgrens döttrar, Hanna. Hanna och Knut hade lägenhet på Järnvägsgatan 31. Där har ett antal av tavlorna hängt.

August Källgren drev slakteri i Källsta och startade Källgrens charkuteri- och delikatessaffär, belägen på Storgatan i centrum. Affären såldes så småningom till Ådalens lantmän, som drev affären vidare. Familjen bodde i villa granne med slakteriet. Ett antal av tavlorna hängde i detta hem. En av Augusts döttrar, Hanna, gifte sig med Carl Johans son Knut.

John Olssons fastighet var belägen i Skärvsta. Fastigheten ärvdes av sonen Harald Olsson. Han arbetade som kontorist vid C J Högbergs sko- och läderaffär. Harald gifte sig på äldre dar med Knut Högbergs dotter Britta. Olssons hade ett konstintresse och ett antal av tavlorna från ovanstående dödsbon hängde i deras hem. Britta överlevde Harald och bodde sina sista år på äldreboende. Agneta Högberg, brorsdotter till Britta, var henne behjälplig under den tiden och Britta överlät via testamente sin kvarlåtenskap till Agneta, så hos henne hamnade tavlorna till slut.

Carl Johan och August var samhällsintresserade och deltog i Sollefteås politiska liv. Förutom detta intresse fanns ett frikyrkligt intresse, vilket fick till följd att de var med och bildade Sollefteå Brödraförsamling, vilken sedermera gick upp i Svenska Missionsförbundet. De initierade också byggandet av den första missionskyrkan, vilken på 40-talet ersattes av nuvarande Missionskyrkan.

Släkterna flätades alltså samman genom giftermål och bohagen ärvdes av barn och barnbarn. Tavlorna ingick förstås i de ärvda bohagen. Så småningom hamnade utställningens tavlor hos ett barnbarn till Knut Högberg, Agneta Högberg, vilken hade dem hängda i sitt hem på Österåsen. Andra tavlor har spridits över landet till andra barn och barnbarn. I samband med Agnetas frånfälle i augusti 2022 togs tavlorna till vara för dödsboets räkning av hennes bror, undertecknad. De fraktades till hans hem i Angshult, Agunnaryd i Småland och vidare till Bukowskis i Göteborg för värdering. Där fanns endast intresse för en tavla av Helmer Osslund, vilken såldes på auktion därifrån. Övriga tavlor fraktades åter till Angshult. Kontakt togs med Sollefteå kommun för att efterhöra eventuellt intresse att ta emot tavlorna som donation. Intresse fanns och tavlorna fraktades till Sollefteå av undertecknad och överlämnades som gåva den 31 juli 2023.

Ovanstående nedtecknat ur minnet och har sitt ursprung i dokumentation jag funnit i efterlämnade bohag.

Angshult 2023-09-14

Per-Arne Högberg

företrädare för Agneta Högbergs dödsbo.

Kontakt