Lyssna på sidan Lyssna

Akut hjälp

Vid akuta nödsituationer och behov av omedelbar hjälp vid olyckor, akut sjukdom eller nödsituation, våldsamma eller hotfulla situationer ring 112!

Call 112 if you need immediate help.

Om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner kontakta psykiatrins akuta team på 0620-197 40 eller ring 112!

Här hittar du telefonnummer om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

SOS Alarm 112 - akut hjälp

När du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver omedelbar hjälp ring 112!
Ring hit vid en akut nödsituation där omedelbar hjälp behövs.

Polis, ambulans, räddningstjänst, giftinformation, sjöräddning, jourhavande läkare är exempel på kontakter du kan få via 112. Öppet dygnet runt.

Akuta psykiska problem

Om du eller någon du känner drabbas av akuta psykiska problem kan du vända dig till psykiatriska akutteamet, en hälsocentral, sjukvårdsrådgivningen eller akutmottagningen. Gäller det barn under 18 år vänder du dig till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).

Psykiatrins akuta team i Sollefteå: 0620-197 40
Region Västernorrlands akutpsykiatriskateam i Sollefteå är tillgängliga för stöd och rådgivning alla dagar i veckan: vardagar 09:00 - 21:00 samt lördag-söndag 10:00 - 21:00.

Hälsocentral
Hälsocentralerna har en bred och samlad kompetens med bland annat distriktsläkare, distriktssköterskor, kurator och psykolog. Inom Sollefteå kommun finns tre hälsocentraler som alla drivs av Region Västernorrland.

Hälsocentralen Sollefteå: 0620-194 50
Hälsocentralen Ramsele: 0623-74 42 13
Hälsocentralen Junsele: 0621-720 60

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Sollefteå (BUP): 0620-192 74
BUP är en specialistmottagning för barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer. Telefontider är måndag-fredag 8:00-16:00.
Efter kontorstid vänder du dig till akutmottagningen eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Sollefteå Kvinnojour Amanda

Kvinnojouren Amandas jourtelefon är öppen dygnet runt, hela året. Dit kan alla ringa, kvinnor, barn, anhöriga och vänner för stöd och samtal gällande våld i nära relation. Kvinnojouren har tystnadsplikt och det går givetvis bra att vara anonym när man ringer.

Öppet dygnet runt hela året på journummer 073 - 032 75 43

Individ och familjeomsorg - Sollefteå kommun

Individ- och familjeomsorgen kan ge dig akut stöd om du eller någon annan person behöver hjälp på grund av:

  • våld i en nära relation
  • missbruk
  • övergrepp
  • om du misstänker att en person far illa

Ring mottagning för barn, unga och familj eller vuxenmottagning via kommunens växel eller se kontaktrutan längre ned för direktnummer.

Kommunens växelnummer: 0620-68 20 00
Vardagar 8-16.30

Nedan finner du andra viktiga nummer och konktaktuppgifter.

Sjukvårdsrådgivningen - 1177

Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första hand behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt. Du kan också få var på många av dina frågor via Sjukvårdsrådgivningens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefonnummer: 1177

Polis - vid icke akut situation

Om du vill nå polisen när det inte är en akut situation ringer du 114 14.

polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd - Sollefteå kommun

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig. Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa. Då finns det olika former av stöd att få, allt från enskilda samtal till att få möjlighet att träffa andra anhöriga i samma situation.

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller hög ålder det kan också handla om missbruks- eller beroendeproblem. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Kontakta kommunens växel och be att få prata med kommunens anhörigstöd. Kommunens Öppenvårdsenhet arrangerar anhörigträffar för dig som vill träffa andra anhöriga.

Hos Öppenvårdsenheten kan du även få råd och stöd kring en anhörigs missbruk eller beroende.

Kommunens växelnummer: 0620-68 20 00
Vardagar 8-16.30

Svenska kyrkan Sollefteå - samtal och stöd

Svenska kyrkan i Sollefteå erbjudar olika former av samtal, stöd och rådgivning, både enskilt och i grupp.

Telefonnummer: 0620-835 00

Samtal och stöd - Svenska kyrkan Sollefteå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mind - Självmordslinjen

Självmordslinjen drivs av organisationen Mind och är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Självmordslinjen har öppet dygnet runt, varje dag, det finns också möjlighet att chatta. Vid akut självmordsrisk ring 112!

Ditt telefonnummer syns inte när du ringer, inte heller din IP-adress när du chattar.
Telefonnummer: 90 101

www.mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mind- Äldrelinjen

Äldrelinjen drivs av organisationen Mind och riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Äldrelinjen är bemannad av utbildade volontärer och erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar.

Telefonnummer 020-22 22 33.
Öppet måndag-torsdag 08:00–19:00

https://mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mind - Föräldralinjen

Föräldralinjen drivs av organisationen Mind och är en stödlinje för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

När du känner dig osäker i din föräldraroll, eller är en nära vuxen till ett barn vars situation du oroar dig för, kan det kännas bra att få prata med någon professionell. På Föräldralinjen får du möjlighet att både ställa frågor och bolla tankar för att hitta nya förhållningssätt och vägar till en bättre situation.

Samtalen till Föräldralinjen kan beröra stora eller små problem kring barn oavsett ålder.

Telefonnummer: 020-82 20 00
Helgfria vardagar 10:00-15:00 samt torsdagar 19:00-21:00

https://mind.se/hitta-hjalp/foraldralinjen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - Barnens rätt i Samhället

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är alltid öppen - även på natten. Du är anonym och det är helt gratis. Det finns också möjlighet att chatta.

Telefonnummer: 116 111
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-oss/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis - Röda korsets ungdomsförbund

Röda Korsets ungdomsförbund har en telefon- och chattjour där du som ungdom kan chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis. Genom jouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, betyg, ätstörningar, eller kanske behövs bara en tröstande röst. Alla som svarar är unga, och du som ringer kan vara helt anonym. Kostnaden motsvarar ett lokalsamtal. Telefonnummer: 020-222 444

Jourhavande kompis finns också som en chattfunktion för unga:
Chatt: www.jourhavandekompis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Öppettider: vardagar 18:00-22:00 och helger 14:00-18:00.

Jourhavande präst

Samtals- och krisstöd. En del av Svenska kyrkan. Jourhavande präst har öppet alla kvällar kl 21.00–06.00. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam.

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.

Anhörigas riksförbund - Anhöriglinjen

Vill du prata med en medmänniska? Har du frågor om dina rättigheter? Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av volontärer med stor erfarenhe

Telefonnummer: 0200-239 500
Måndag-tisdag, torsdag-fredag 10:00-15:00
Onsdag och söndag 18:00-21:00

Spes - Stödlinje för efterlevande

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd (Spes) är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. På Spec stödlinje svarar medlemmar som själva mist i suicid, de har tystnadsplikt och samtalet är kostnadsfritt. Det finns även möjlighet att chatta.

Telefonnummer: 020-18 18 00
Alla dagar 19:00-21:00

www.spes.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO.se - om sex, hälsa och relationer för unga 13-25 år

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap och läsa mer om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Sveriges alla regioner är med och betalar för UMO.

www.umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - Vuxentelefon om dina egna eller andras barn

Till BRIS Vuxentelefon kan du ringa anonymt och få information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.

Tel: 077 - 150 50 50

Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som har utsatts för hot och våld.

Öppet dygnet runt. Tel: 020 - 50 50 50.

Du ringer gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Terrafem - jourtelefon, kvinnor/flickor med utländsk härkomst

Terrafem - Rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst.
Här kan du få råd och stöd på 44 olika språk.

Tel: 020 - 52 10 10.

Öppet vardagar mellan 08:00 - 17:00.

Brottsofferjouren Västernorrland

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa anonymt och få stöd och information. Telefonnummer: 116 006

Brottsofferjouren Västernorrland (boj.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammanscentrum - Sundsvall

I Sollefteå finns ingen mansjour, men i Sundsvall finns Tillsammanscentrum. De finns till för er alla, som familj, anhörig, enskild man eller kvinna.

De har hela Västernorrland som upptagningsområde, med tonvikt på Sundsvall och Timrå.
Telefonnummer: 060 - 12 47 66


Information om allvarliga olyckor och kriser

Om du vill ha information om allvarliga olyckor och kriser i samhället
ringer du 113 13.​

Giftinformation

Akut förgiftning: Ring 112.

Rådgivning dygnet runt när situationen inte är akut: 010-456 67 00
Allmänna frågor besvaras måndag-fredag 09:00-17:00 på telefonnumret ovan.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt