Lyssna på sidan Lyssna

Majorens Konststiftelse

Anknytning Sollefteå

Majorens Konststiftelse bildades 18 maj 2001 efter en donation. Stiftelsens syfte är att förvärva konst som har anknytning till Sollefteå Kommun genom motiv, konstnär eller på annat sätt. Under åren har ett femtiotal verk införskaffats. I enlighet med donatorns önskemål skall konsten utställas, vara tillgänglig för allmänheten.

Styrelse består av Ola Asplund, ordförande tillika kassör, Bertil Sundqvist, sekreterare, ledamöter Kjell Wallin, Kerstin Franzén och Christina Gunneriusson Wistman.

Utställningen består av ett urval av samtidskonst. Representerade är Frank Björklund, Björn Krestesen, Olof Astrup Hällqvist, Atti Johansson och Max Book

Atti Johansson

1.     Frank Björklund (1960-) Framtid i förändring

Anknytning Sollefteå: Sollefteåmotiv

Född i Härnösand, blev Frank Björklund konstnär mest av en slump. Vid ett tillfälle i livet befann han sig i Turkiet när det blev en militärkupp. Han blev då så negativt inställd till det militära att han inte ville göra värnplikt. Valet föll i stället på Ålsta folkhögskola i Fränsta. Frank Björklunds debuterade som utställare i Östersund 1985. De första målningarna vittnade om hans förtjusning i den belgiske surrealisten René Magritte, som blev den stora idolen. Björklunds surrealistiska och humoristiska bilder kan inte jämföras med någon annan svensk konstnär. Möjligen känner han en viss frändskap med GAN, den svenske surrealisten, Gösta Adrian Nilsson, som idag räknas till våra allra största konstnärer från nittonhundratalet. (frankbjorklund.se)

 

2.     Björn Krestesen (1951-) Schamanens arv

Anknytning Sollefteå: Sommarboende, Häggbränna, Boteå

Innan Björn Krestesen bestämde sig för att bli konstnär var ett alternativ att bli barnmorska. Han var med om 93 förlossningar. Men det slutliga valet föll på konsten och Björn utbildade sig på Konstakademien i Stockholm på 70-talet. Han blev som sin far och farfar konstnär, en framstående sådan. Nu går döttrarna i hans fotspår. Björn är mycket produktiv och har haft cirka 90 separatutställningar och runt 100 samlingsutställningar. Bland hans offentliga arbeten kan nämnas den japanska trädgården vid Karolinska sjukhuset, utsmyckningar i tunnelbanestationen Mariatorget och porträttet av landshövding Gerhard Larsson. (Text: Kerstin Sjögenbo, Boteå - en inflyttningsbygd, hemsida)

 

3.     Olof Astrup Hällqvist (1957-) Mot Sollefteå

Anknytning Sollefteå: Uppvuxen i Ramsele

Olof Astrup Hällqvist, är utbildad på Konstfack och har jobbat med design och illustration. Han bor i Nora, men målar sina minnesbilder från uppväxten i Ramsele. Målningen Vårflodsveckor visar två pojkar som åker i en båt i en översvämmad björkskog. På 1960-talet när konstnären växte upp fanns det fortfarande vårfloder. I dag är de norrländska älvarna så hårt reglerade att de årliga översvämningarna i stort sett har upphört. Och vilka skulle i dessa dagar låta sina tioåringar leka i en båt på en översvämmad älv? Men vi som växte upp då i den norrländska landsbygden vet att det var så, älvarna svämmade över och barnen hade friheten att leka i stort sett var de ville. (Text: Karin Kämsby, Nättidningen Volym)

 

4.     Atti Johansson (1917-2003) Dom väger tungt

5.     Atti Johansson Utan titel ”sista målningen”

Anknytning Sollefteå: Verksam i Sollefteå

Atti Johanssons konstnärskap byggde i mycket stor omfattning på miljön och den förstörelse den utsatts för. En av de bildserier hon skapade föreställde en flygmotor med propeller och olika sorters bär. Ett av de verk hon skapat är den 65 meter långa målningen i Dragonskolan i Umeå, som skapades som ett ifrågasättande till huruvida maskinerna ska styra människan eller tvärtom. På Gudlav Bilderskolans gård i Sollefteå residerar ett konstverk bestående av fem, i betong gjutna, blyertspennor i olika färger, även det Attis gärning. Hon arbetade också aktivt mot skogsbesprutningen med sin konst. Atti Johansson är representerad vid Moderna Museet.

 

6.     Max Book (1953-) Famous Blue Gule

7.     Max Book En högre kust

Anknytning Sollefteå: Född i Långsele

Max Book, är uppvuxen i Bollstabruk, självlärd bildkonstnär. Efter gymnasiet i Härnösand följde han olika konstkurser bland annat en kurs i litografi i Umeå i början av 1970-talet. Efterhand utvecklade han egna idéer, experimenterade med olika tekniker, blandade kontrasterande färger, graffiti inklistrade collage, märkliga tecken och motsägelsefulla, oförklarliga föremål i bilden. Han hade sin första separatutställning 1980 på Galleri Engström i Stockholm.

Kontakt