Lyssna på sidan Lyssna

Invandring och integration

Två personer håller i en jordglob

Migrationsverket och landets Länsstyrelser ansvarar för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot flyktingar i kommunerna.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta och samordna en individuell plan för att etablera sig i Sverige. De ansvara även för utbetalning av etableringsersättning.

Sollefteå kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot nyanlända flyktingar. Socialtjänsten samordnar kommunens ansvar som innebär planering av flyktingmottagande och remiss till övriga kommunala förvaltningar och andra myndigheter.

Kommunen ansvarar även för skolgång för barn och ungdomar under 20 år, stödinsatser för 65-åringar och uppåt, svenskundervisning (SFI) och boende för ensamkommande barn.

Arbete

När du kommer som nyanländ till Sverige vänder du dig till Arbetsförmedlingen. Där får du information om vilket stöd du kan få.

Som nyanländ har du möjlighet att få ett instegsjobb. Det ska ge dig möjlighet att snabbt komma in på arbetsmarknaden samtidigt som du studerar det svenska språket.

Tolk

Att göra sig förstådd och att kunna förstå är viktigt för alla. Därför är stöd för detta en viktigt del av kommunens service till nyanlända och medborgare.

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp på ditt språk. Tolkhjälpen kostar inget. Meddela den person (hos en myndighet) du ska träffa om det behövs en tolk i er kontakt, så ordnas tolk inför träffen.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Som ny i Sverige är utbildning i svenska för invandrare (SFI) din väg in i det svenska samhället. Genom individuellt anpassade studier får du som vuxen grunderna i det svenska språket.

Sfi riktar sig till vuxna invandrare som behöver lära sig att tala, läsa och skriva svenska. För att få studera på sfi måste du:

  • Vara folkbokförd i Sollefteå kommun
  • Vara vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16)

Folkbokföring betyder att du är registrerad hos Skatteverket som boende i en kommun i Sverige. Alla som blir folkbokförda får ett personnummer.

Studierna är fördelade på 15 timmar i veckan med möjlighet till anpassningsbara lösningar. Undervisningen och litteraturen är kostnadsfri.

Varför ska du studera på SFI?

Genom att lära dig att tala, läsa och skriva svenska blir yrkeslivet och vardagen i det svenska samhället lättare. På sfi får du stöd och hjälp av kunniga lärare i arbetet med att lära dig det svenska språket.

Vilket stöd kan man få?

Samhället erbjuder olika stöd för dig som är nyanländ så att du ska komma in i samhället och börja arbeta eller studera.

Arbetsförmedlingens aktiviteter

För att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, börja arbeta och klara din egen försörjning erbjuder Arbetsförmedlingen etableringsinsatser i form av olika aktiviteter.

Vilka aktiviteter det handlar om anges i en plan som tas fram av Arbetsförmedlingen tillsammans med dig. För att få veta om du kan få etableringsinsatser ska du kontakta Arbetsförmedlingen så snart som möjligt.

Är du ny i Sverige, men inte flykting?

Om du är ny i Sverige, men inte är flykting och vill lära dig svenska, erbjuder kommunen svenskundervisning (Sfi - svenska för invandrare).

För att söka arbete eller få mer information om arbetsmarknaden ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.