Lyssna på sidan Lyssna

Livsmedel

En tallrik med lax och grönsaker

Livsmedelsföretagen, till exempel producenter, försäljare och kommunala kök, ansvarar för säkerhet och kvalité hos sina produkter. Kommunstyrelsen kontrollerar att lagstiftningen följs. Om du inte är nöjd med maten du ätit, kontakta då den som har tillagat maten. Om du dessutom blivit sjuk ska du göra en anmälan till miljö- och byggenheten.

Livsmedelsföretagen ansvarar för att det du äter och dricker av deras produkter är säkert och håller den kvalitet som utlovas.

Livsmedelsföretag finns inom många olika branscher och kan vara både kommunala och privata, som till exempel:

  • restauranger
  • kaféer
  • butiker
  • bagerier
  • hotell
  • vandrarhem
  • vattenverk
  • kök på skolor och gruppboenden

Kommunstyrelsen är kontrollmyndighet och kontrollerar livsmedelsföretagen i kommunen utifrån lagstiftningen på området. Lagstiftningen gäller inom hela EU och finns i EG-förordningar. Utifrån dessa finns sedan lagar, förordningar, föreskrifter och vägledningar på nationell nivå.

Lämna klagomål

Om du inte är nöjd med maten som du ätit på restaurang, kafé, skolmatsal eller vårdinrättning, vänd dig då i första hand till den som har lagat maten.

Har du frågor om märkning ska du vända dig till butiken där du köpt varan eller till tillverkaren. Kontaktuppgifter till tillverkaren ska finnas på förpackningen.

Har du blivit sjuk av livsmedel ska du kontakta miljö- och byggenheten eller fylla i blanketten ”Anmälan om misstänkt matförgiftning”.