Lyssna på sidan Lyssna

Dödsfall och begravning

Sollefteå kommun har ett begravningsombud som är utsedd av Länsstyrelsen. Ombudet ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor samt tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Läs mer om detta under rubriken Dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning göras inom 3 månader från dödsfallet och skickas till skattemyndigheten. Behöver du hjälp med bouppteckning kan du vända dig till någon begravningsbyrå eller bank.

När ett dödsbo saknar tillgångar

Om den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader eller andra utgifter kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. I boet får det inte finnas fast egendom eller tomträtt.

Det är viktigt att dödsboet inte har rörts eller avvecklats.

Om du förvaltar eller är dödsbodelägare i ett dödsbo som saknar tillgångar kan du vända dig till individ- och omsorgsförvaltningen för att göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Om tillgångarna inte räcker till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Begravningskostnaden får inte vara högre än ett halvt basbelopp.

Betala inte räkningar som eventuellt finns innan det är klart om dessa kostnader kommer att godkännas i en dödsboanmälan. Dödsboets tillgångar ska först användas till begravningskostnader.