Lyssna på sidan Lyssna

Trygg och säker

eldsvåda som släcks av brandmän

Sollefteå kommun arbetar för en trygg och säker miljö för alla invånare och besökare. Kommunens mål är att du ska känna dig trygg och säker i hela kommunen. Det vill säga både i staden, i tätorterna, i byarna och på landsbygden.

Du hittar också information på dessa sidor om hur vi arbetar med krisberedskap och trygghet. Sollefteå kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg och säker miljö för alla invånare och besökare. Vi både förebygger risker och planerar för hur vi ska hantera en samhällsstörning.

På dessa sidor kan du också läsa om vilka lokala risker det finns i vår kommun. Du hittar också tips på vad du själv kan göra för att få en säkrare vardag och hur du kan förbereda dig för att klara olika typer av samhällsstörningar.