Lyssna på sidan Lyssna

Arkiv, diarium och släktforskning

Som medborgare har du rätt att läsa ”allmänna handlingar” (dokument) hos oss. Ibland kan det finnas undantag. Det kan bero på sekretesslagar eller personuppgiftslagar.

De allmänna handlingarna registreras och hålls ordnade på förvaltningen. Då kan det snabbt plockas fram till den som ber att få ta del av det.

Om du är intresserad av att veta vilka olika typer av allmänna handlingar som finns inom en viss kommunal verksamhet, kan du begära att få se dokumenthanteringsplaner och arkivförteckningar.