Lyssna på sidan Lyssna

Energi

Två elstolpar och en skinande sol

Energifrågor utgör en viktig del i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. Eftersom all energianvändning påverkar miljön har vi goda skäl att begränsa den. Det är dessutom viktigt att vi använder rätt sorts energi på rätt ställe så effektivt som möjligt.

Energi utgör en stor del av budgeten för många hushåll. I boendet använder vi energi för uppvärmning, varmvatten och drift av elapparater. För företag, organisationer och föreningar är energiåtgärder dock ofta inte prioriterade, vilket medför höga kostnader.

Kommunens energi- och klimatarbete

Sollefteå kommun har tagit fram en strategi för att effektivisera användningen av energi. Strategin innebär omfattande effektiviseringar avseende byggnader, transporter och upphandling. Därmed har kommunen tagit ytterligare ett steg mot ett mer genomgripande energi- och klimatarbete.

Merparten av kommunens bilar klassas som miljöbilar. Dessutom värms huvuddelen av kommunens skolor och äldreboenden med pellets, värmepump eller fjärrvärme.