Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens organisation

Sollefteå kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Hur kommunerna organiseras kan se olika ut. Men det som alla har gemensamt är att verksamheten styrs av alltid av en politisk ledning. Politikerna (förtroendevalda) väljs i allmänna val vart fjärde år.

I Sollefteå finns tre nivåer:

  • Kommunfullmäktige: vilka som sitter i kommunfullmäktige beslutas av väljarna i allmänna val. Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås.
  • Kommunstyrelsen: vilka som sitter i kommunstyrelsen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om vad som ska göras.
  • Verksamheterna: Utifrån kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslut ska verksamheterna bestämma hur besluten ska genomföras.

Politiken

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den enda direktvalda forumet i kommunen. Till kommunfullmäktige finns en rad beredningar kopplade. Beredningarnas uppgift är att arbeta med de stora strategiska och långsiktiga frågor som kommunen står inför.

Mandatfördelning

Moderaterna

1

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

12

Centerpartiet

18

Vänsterpartiet

3

Kristdemokratera

1

Sverigedemokraterna

4

Västra Initiativet

5

Landsbygdspartiet Oberoende

1

Totalt

45

 

kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är länken mellan kommunfullmäktige och tjänstemannaorganisationen. Kopplad till kommunstyrelsen finns fyra utskott med uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen. Men utskotten har också delegation att fatta vissa beslut.

Utskott i kommunstyrelsen:

  • Allmänt
  • Samhällsutveckling
  • Vård och omsorg
  • Unga och Lärande

Jävsnämnden

Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där kommunstyrelsen normalt har ansvaret, men inte kan på grund av jäv. Kommunstyrelsen får nämligen inte utöva myndighetsutövning gentemot verksamhet och objekt som nämnden själv bedriver.

Övriga nämnder

I kommunen finns också Valnämnd, Överförmyndarnämnd och Revisorer.