Lyssna på sidan Lyssna

Hälso- och sjukvård

En medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, är en funktion som ska finnas i varje kommun. Det är fastställt i hälso- och sjukvårdslagen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans viktigaste uppgift är att säkerställa att de som bor i kommunens särskilda boenden får en god vårdkvalité och hög patientsäkerhet.

För att få tillgång till tandvård vänder du dig till landstingets folktandvård eller privat tandläkare. Om du bor i något av kommunens särskilda boenden och har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser har du rätt att till uppsökande bedömning av din munhälsa, utan kostnad.

Avgift för hemsjukvård

2019-11-25 beslutade Kommunfullmäktige att införa avgift för all hemsjukvård som utförs i ordinärt boende samt i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service (LSS). Avgiften för hälso och sjukvårdsåtgärder erläggs av personer i Sollefteå kommun som erhåller enstaka hembesök eller hemsjukvård av legitimerad eller delegerad personal för åldersgruppen 20-84 år upp till maxtaxa. Avgiften debiteras den enskilde med max 350 kr i månaden oavsett antal besök och ingår i maxtaxa för sociala insatser. Avgiften uttas med början från 2020-03-01.