Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

anslagstavla

Det här är Sollefteå kommuns anslagstavla där vi publicerar kallelser, kungörelser med mera. Här kan du även ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2018 finns Sollefteå kommuns officiella anslagstavla enbart på solleftea.se. Den ersätter den tidigare anslagstavlan som suttit uppe i kommunhusets entré.

 • Kallelse till Samordningsförbundet Sollefteås styrelsemöte 2023-11-30

  Organ: Kommunfullmäktige Kungörelsedatum: 2023-11-30 Datum då kungörelsen sätts upp: 2023-11-23 Datum då kungörelsen tas ned: 2023-12-15 Förvaringsplats för handlingarna: Sekretariatet Ansvarig för kungörelsen: Cecilia Ingelsson Lydig KUNGÖRELSE: <<Lägg till Text>>      

 • Anslag/Bevis: Protokoll - Överförmyndarnämnden 2023-11-22

  Organ: Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum: 2023-11-22 Paragrafer: §§ 28 - 39 Datum då anslaget sätts upp: 2023-11-22 Datum då anslaget tas ned: 2023-12-14 Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndaren Sekreterare: Anna-Maria Andersson

 • Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktige 2023-10-30

  Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2023-10-30 Paragrafer: §§ 106-127 Datum då anslaget sätts upp: 2023-11-13 Datum då anslaget tas ned: 2023-12-05 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Siv Sjödin

 • Anslag/Bevis: Protokoll - Jävsnämnden 2023-10-26

  Organ: Jävsnämnden Sammanträdesdatum: 2023-10-26 Paragrafer: § 10-14 Datum då anslaget sätts upp: 2023-11-03 Datum då anslaget tas ned: 2023-11-25 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Katarina Elfgren Jonasson

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.