Renhållning och snöröjning

Sollefteå kommun plogar och sandar många mil gator och vägar när snön har kommit. På så vis reduceras halkan så att du kan färdas tryggt i trafiken. Kommunen tömmer också papperskorgar, tar upp sand efter vintern och sopar gatorna fria från löv under hösten.

Viktigt att tänka på:

  • Anpassa parkeringen efter aktuella snöförhållanden så att renhållnings- och snöröjningsfordon kan ta sig fram.
  • Du kan till exempel på grund av snövallar inte parkera på båda sidor av gatan, trots att det vid normala väderförhållanden är tillåtet.
  • Respektera också tillfälliga parkeringsförbud i samband med sand- och snöupptagning. ​

Vid akuta fel utanför kontorstid

SOS Alarm Sundsvall
Telefon: 060 - 12 76 00
SOS Alarm kontaktar ansvarig beredskapspersonal