Lyssna på sidan Lyssna

Förskolor

Vad är förskola?

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 till 5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete.

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och i skollagen.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Från hösten det år barnet fyller 6 år övergår barnet till fritidshemmet. På Skolverkets hemsida finns mer information om förskoleverksamhet.

Nyheter