Lyssna på sidan Lyssna

Grundskolor och fritidshem

Om grundskola

Utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.

Alla barn i Sverige har skolplikt från sex års ålder tills det att de fyllt sexton år. De flesta barn börjar på höstterminen det år det fyller sex år. Undervisningen är kostnadsfri liksom läromedel och skolmåltider.

Det är barn- och skolnämnden som har huvudansvaret för kommunens grundskolor. Alla barn är garanterade en plats i en kommunal skola, och har rätt till en plats i en skola nära hemmet. Du som förälder kan välja att låta ditt barn gå i en annan av kommunens skolor, förutsatt att det finns plats. Detta gäller både kommunens egna skolor och de fristående skolorna.

På Skolverkets hemsida finns mer information om grundskolan.

 

Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter