Lyssna på sidan Lyssna

Jörgen Nilsson - skulptur

10 september - 19 november 2022

Arena

"Ibland i sina bästa stunder kan konsten ta vid där språket inte
räcker till. Människan i all sin komplexitet , Naturen i all sin
komplexitet , Vetenskapen och gensaxen crispr/cas9 i all sin
komplexitet , min plats på jorden först Mellansel sedan Stockholm och
nu Överhörnäs.
Alla dessa aspekter utgör inspirationskällor , förklaringar och
bevekelsegrunder för dom konstnärliga val jag gjort ,avseende både
form och innehåll."

"En kort berättelse om Skulpturen "Arena" placerad i rondellen framför
Hullsta Gård.
En höstdag på väg hem till Överhörnäs från Sollefteå och ett möte med
min gamla
kompanichef på T3 Göte Höglund , vid denna tidpunkt var han
föreståndare för konsthallen
Majoren. Mötet handlade om att Sollefteå stad året därpå firade ett
jubileum och att man
planerade att manifestera detta med ett konstverk. I närheten av
Björkåbruk brukade jag
alltid stanna till för en kort vandring ned till Ångermanälven, så
också denna gång.
Efter några hundra meter kom jag fram till den största och vackraste
Rabarberplanta jag
sett, 250 cm hög. Kan man manifestera Rabarben i en stor
bronsskulptur? Kunde Lagerkransen
fungera som ett hederstecken för Romarna och Uppsalas doktorer så
kanske Rabarben kunde funka som en hyllning av Sollefteå. Vacker,
närvarande, ihärdig och nyttig. Ett år senare spenderade jag
1 vecka med att montera skulpturen i Stadsparken i Sollefteå centrum."

Kontakt