Lyssna på sidan Lyssna

Detta kräver rivningslov

Inom område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov för att få riva en byggnad.

Förutom de uppgifter som efterfrågas på blanketten för rivningslov ska även en situationsplan, en miljöinventering och en rivningsplan bifogas ansökningshandlingarna.