Lyssna på sidan Lyssna

Kulturhistoriska byggnader

I Sollefteå kommun finns en rik kulturmiljöskatt. Mycket arbete har under åren lagts ner på att dokumentera dessa områden och byggnader.

Bygglov och kulturvård

Kulturhistoriska byggnader skyddas med hjälp av stadens kulturmiljövårdsprogram och speciella regler i plan- och bygglagen.

  • I lagen ställs högre krav på underhållet av byggnader som utpekats som kulturhistoriskt värdefulla.
  • Den ställer också krav på varsamhet vid ändringar av en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Därför kan du behöva bygglov även för små ändringar.

Om du är intresserad av att fördjupa dig inom området kan du börja med att besöka Länsmuseet i Västernorrland, Murberget eller Länsstyrelsen i Västernorrland.

På Murberget som länsmuseet i Västernorrland heter, finns kontaktpersoner ifall ytterligare information om länets kulturmiljöer önskas.