Lyssna på sidan Lyssna

Ansökan om lov eller anmälan

Bygglov, marklov och rivningslov söks på en och samma blankett/e-tjänst. Upplysningar om hur du fyller i blanketten finns att läsa på den.

Vid ansökan om bygglov ska ritningar med planer, fasader och sektioner samt en situationsplan bifogas. Detta räcker vid små ärenden. Vid ombyggnader ska det framgå på ritningen vilka delar som är nya, vilka som är befintliga och vilka som eventuellt rivs.

Vid lite större åtgärder krävs även att en kontrollansvarig anmäls och oftast också att ytterligare dokumentation lämnas in.

Exempel på detta kan vara:

  • brandskyddsdokumentation
  • VA-, ventilations- och konstruktionsbeskrivning
  • energibalansberäkning
  • tillgänglighetsbeskrivning

Vid ansökan om marklov ska en situationsplan och en marksektion bifogas:

  • På situationsplanen ska området som påverkas redovisas med plushöjder före och efter åtgärden.
  • På marksektionen ska nivåer före och efter åtgärden framgå samt nivåer för anslutning mot byggnader, infarter, gator och vägar.