Bygglovsarkiv

På miljö- och byggenheten kan du få hjälp med att hitta och kopiera äldre bygglov, ritningar, nybyggnadskartor, tekniska beskrivningar och andra dokument som finns i bygglovsarkivet.