Bygglovsarkiv

På miljö- och byggenheten kan du få hjälp med att hitta och kopiera äldre bygglov, ritningar, nybyggnadskartor, tekniska beskrivningar och andra dokument som finns i bygglovsarkivet.

Om det är större ritningar än A3 tar vi betalt enligt fastställd taxa.

Ring gärna före ditt besök för att höra om ritningen du söker finns hos oss.