Lyssna på sidan Lyssna

Bygglovsarkiv

På miljö- och byggenheten kan du få hjälp med att hitta och kopiera äldre avslutade bygg-ärenden, ritningar, tekniska beskrivningar och andra dokument som finns i bygglovsarkivet.