Lyssna på sidan Lyssna

Detta kräver marklov

Inom område med detaljplan behöver du ansöka om marklov ifall schaktning eller fyllning medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras mer än en halv meter i genomsnitt.

Om ett visst höjdläge anges i planen krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till denna nivå.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område, men det kan behövas tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar.