Taxa för plan- och byggverksamhet

Kostnaden för handläggning av bygglov, anmälningar, strandskydd, detaljplaner och liknande i Sollefteå kommun fastställdes av kommunfullmäktige 2014-10-27.

I länkmenyn hittar du taxan för plan- och byggverksamheten, där du kan se hur olika beräkningar görs. Där finns även en sammanställning över hur stor avgiften blir för olika typer av bygglov och anmälningar.

Bygglovsavgiften är beroende av storleken på åtgärden, prisbasbeloppet och hur komplex handläggningen förväntas vara.