Lyssna på sidan Lyssna

Olovligt byggande, svartbygge

Kommunen är enligt plan- och bygglagen skyldig att ingripa om något är olovligt uppfört, om en åtgärd har påbörjats utan startbesked eller om en byggnation tagits i anspråk utan slutbesked. Följden blir oftast ett beslut om föreläggande samt utdömande av en byggsanktionsavgift.

Kommunen gör ingripanden med stöd av kap 11 i plan- och bygglagen.

Byggsanktionsavgifter är för de flesta överträdelser fastställda i kap 9 i plan- och byggförordningen.

Detta innebär att nämnden inte har någon möjlighet att påverka varken om eller till vilket belopp byggsanktionsavgift ska utdömas. Dessa avgifter är i de flesta fall höga. Var därför noga med att läsa de beslut som du har fått från oss när du har sökt bygglov eller gjort en anmälan.