Lyssna på sidan Lyssna

Dokumentation av sorteringsguiden

Sorteringsguiden är en sökfunktion som är till för att hjälpa dig som kommuninvånare att reda ut hur avfall ska hanteras och sorteras. Funktionen är byggd i SiteVision och använder sökindexet för att lista fram hittade träffar på inmatad sökterm.

OBS! Då sorteringsguiden bygger på sökindexet behöver sidorna i sorteringsguiden vara indexerade.

Varje undersida i sorteringsguiden motsvarar hur saken ska sorteras. Går ni in på en undersidas metadatan kan det exempelvis se ut så här för Asbest:

Förklaring av metadatafält

  • Sorteringstermer är alltså fältet ni fyller i eventuella synonymer för Asbest. Varje term här blir en eventuell sökträff.
  • Med metadatat Sorteringsplats så pekar ni ut sidan som motsvarar platsen där man lämnar in saken (i det här fallet Asbest). Här kan ni exempelvis peka ut en sida med text om återvinningscentraler eller sortergårdar.
  • Länkad i sorteringsguiden avgör om sidan (Asbest) ska vara länkbar eller ej. Välj Nej här om ni inte vill att sidan ska vara länkad i sökresultatet. Det kan exempelvis vara önskvärt om ni inte har mer information på sidan.

Filer och mallar

För allt innehåll i sorteringsguiden finns en mall som skall användas. Mallen heter Sorteringssida och har då mallmetadatafälten ovan kopplade på sig. Skapar ni upp nya saker att sortera eller platser att lämna in avfallet på, så är det alltså den mallen ni ska använda.

Funktionen består i huvudsak av en skriptmodul och filerna för den finns i filarkivet i en mapp som heter waste-search. Var den mappen ligger i filarkivet skiljer lite från hus till hus, beroende på hur just er mappstruktur ser ut.

Funktionens utseende (css) och klientskript (JavaScript) är inlagda på er grundmall där övriga stilmallar och klientskript är inlagda.