Lyssna på sidan Lyssna

Ensilageplast

Svenska lantbrukare, odlare, hästägare med flera hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel.

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

Insamling görs under ett par dagar i augusti på ca fyra platser i kommunen. Du får då åka dit och lämna din plast kostnadsfritt.

Tider och platser för insamlingen publiceras på deras hemsida varje år omkring den 1 mars.