Lyssna på sidan Lyssna

Avfall från verksamheter

Grafisk bild på en trappa med olika kategorier för hantering av avfall

Som företagare är du skyldig att sortera ut ditt avfall enligt avfallsförordningen. Du kan välja till stor del hur du vill bli av med ditt avfall och du kan själv frakta en del till återvinning.

Hur du än väljer att hantera ditt avfall se till att följa de bestämmelser som finns för att undvika onödiga kostnader, minska miljöpåverkan och minimera hälsoriskerna.

Kom alltid ihåg att eftersträva avfallshierarkin enligt avfallstrappan:

  1. Avfallsminimering
  2. Återanvändning
  3. Materialåtervinning
  4. Energiåtervinning
  5. Deponering

Kommunalt avfall/hushållssopor

För kommunalt avfall, brännbart avfall och matavfall som motsvarar hushållens avfall, är du skyldig att lämna avfallet till kommunen. Det betyder att du som verksamhet ska ha ett sopkärl och abonnemang för hämtning av hushållssopor. Kommunalt avfall är exempelvis avfall från personalmatsalar, restaurangavfall samt städ- och toalettavfall.

Du får inte köra dina hushållsopor själv till en återvinningscentral.

Från och med 2024 ska alla företag sortera ut matavfall, läs mer om det på sidan för matavfallsinsamling.

Verksamhetsavfall på återvinningscentral

På kommunens återvinningscentraler kan även du som företagare lämna verksamhetsavfall mot en avgift. Tänk på att återvinningscentralerna i Junsele och Ramsele endast tar emot begränsade mängder avfall från företag.

Det är endast privatpersoner som får lämna kostnadsfritt på återvinningscentralen och det beror på att kostnaden för detta ingår i avgiften för privatpersoners sophämtning.

Läs mer om verksamhetsavfall på sidorna om återvinningscentralerna i menyn