Lyssna på sidan Lyssna

Trädgårdsavfall

Så blir du av med ditt trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall såsom gräs, löv, kvistar och andra växtdelar ska sorteras ut och i första hand komposteras i den egna trädgården eller så kan du lämna det på någon av kommunens återvinningscentraler kostnadsfritt.

Kompostera trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall går bra att kompostera i den egna trädgården, det ger dig ett bra näringsrikt jordförbättringsmedel. Du behöver inte anmälan din trädgårdskompost till kommunen.

Elda trädgårdsavfall
Endast torrt trädgårdsavfall såsom kvistar och grenar som inte går att kompostera får eldas. Eldning får enbart ske om det inte orsakar störningar för omgivningen. Det är därför inte lämpligt att elda löv och gräs då det orsakar mycket stora mängder rök. Det är inte lämpligt att elda inom tätbebyggt område.

Kom ihåg att alltid höra med Räddningstjänsten för att få upplysningar om eventuella eldningsförbud.

Invasiva arter
För att inte orsaka spridning av invasiva arter (såsom jättebalsamin, blomsterlupin, vresros, jätteloka) får du inte lämna dessa som trädgårdsavfall på återvinningscentralerna, risken finns då att dessa sprids vidare i kompostmaterialet. Invasiva arter ska förslutas i dubbla påsar för att förhindra spridning, dessa lämnas sedan som brännbart avfall.

Släng inte trädgårdsavfall i naturen
Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i naturen. Nedskräpning är ett brott och kan polisanmälas. Tippningen förändrar närmiljön och lockar till sig ohyra och ogräs. Avfallet innehåller mycket näring och finns vattendrag i närheten kan det leda till syrebrist i vattendraget om det läcker ut. Dessutom kan det börja lukta illa och ser otrevligt ut. Om invasiva arter finns med i trädgårdsavfallet finns risk att dessa sprids. Har något slängt trädgårdsavfall i naturen är det vanligt att fler gör samma sak och det växer till en stor soptipp.

Offentlig majbrasa

Från och med 1 januari 2024 har det kommit nya lagar om bland annat trädgårdsavfall.

Vill du anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgseld där du tänker elda trädgårdsavfall måste du därför ansöka om dispens hos kommunen. Skicka din ansökan till samh.bygg@solleftea.se

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Kontaktuppgifter på den som söker dispens
  • Var firandet ska anordnas
  • Under vilka tider ni ska elda
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljö.