Lyssna på sidan Lyssna

Förpackningar

Förpackningar omfattas av producentansvar. Det betyder att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller förpackad vara också har ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas.

Förpackningar från privatpersoner

Från och med 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar för att samla in förpackningar från privatpersoner. Sollefteå kommun har tagit över de återvinningsstationer som finns utplacerade på flertalet platser i kommunen. Vid dessa återvinningsstationer kan du som privatperson lämna dina förpackningar och tidningar.

Du hittar alla återvinningsstationer på sopor.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägare av flerbostadshus

Från och med 1 januari 2024 så har kommunen ansvar att samla in förpackningar och tidningar från privatpersoner vilket även inkluderar flerbostadshus. Sollefteå kommun har valt att auktorisera entreprenörer som får hämta förpackningar. För fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter som väljer att samla in förpackningar från sina fastigheter måste de anlita någon av dessa auktoriserade entreprenörerna.

De entreprenörer som är auktoriserade i dagsläget är:

  • Allmiljö
  • Stena Recycling
  • VTG

Förpackningar från verksamheter

Förpackningsavfall från verksamheter och företag som inte är flerbostadshus eller samlokaliserad verksamhet är hänvisade till privata entreprenörer för hämtning av förpackningar. Det går att lämna mindre mängder förpackningar på Rödsta återvinningscentral, läs mer under "Verksamhetsavfall på Rödsta återvinningscentral".

Recycling and producer responsibility

All packaging and newspapers that are collected are taken for recycling to become new packaging or new products. Plastic packaging can become input material for washing up brushes, plant pots and plastic bags, for example. Glass and paper packaging usually becomes more packaging. Metal packaging can become reinforcing bars.

We have a rule in Sweden called producer responsibility. This means that companies that manufacture or sell packaging are responsible for the collection and recycling of their products. It is the municipality that is responsible for collecting the packages.