Förpackningar

Förpackningar omfattas av producentansvar. Det betyder att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller förpackad vara också har ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas. Det finns två företag som har till uppgift att samla in och återvinna förpackningar - FTI och TMR.

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

Har till uppgift att samla in och återvinna förpackningar. För detta har de anordnat återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar av plast, metall, glas och papper för återvinning.

Har du synpunkt på en återvinningsstation kan du ringa FTI på 020-088 03 11

På FTI:s hemsida (länk finns längst ner) får du hjälp med sorteringen och många andra tips.

TMR (Tailor-Made responsibility)

Har till uppgift att samla in och återvinna förpackningar. För detta har de ordnat ett system med fastighetsnära insamling.

För de hushåll som idag inte redan har fastighetsnära insamling av förpackningar tillhandahåller företaget TMR ett kostnadsfritt alternativ till de traditionella återvinningsstationerna. Du som privatperson kan via deras tjänst TMR Pick-Up Service få kostnadsfri hämtning hemma av följande förpackningar: papper, plast och metall.

Vill du veta mer om TMR Pick-Up Service och göra en intresseanmälan? Gå in på deras hemsida för att läsa mer (länk finns längst ner på sidan).

Recycling and producer responsibility

All packaging and newspapers that are collected are taken for recycling to become new packaging or new products. Plastic packaging can become input material for washing up brushes, plant pots and plastic bags, for example. Glass and paper packaging usually becomes more packaging. Metal packaging can become reinforcing bars.

We have a rule in Sweden called producer responsibility. This means that companies that manufacture or sell packaging are responsible for the collection and recycling of their products. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, work on behalf of these companies.

FTI is responsible for all unstaffed recycling stations around Sweden. These are where you should take packaging of plastic, paper, metal and glass for recycling.

Information in different languages is found here. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.