Lyssna på sidan Lyssna

Grovavfall

Grovavfall är sådant som inte får plats i ditt sopkärl. Du kan lämna grovavfall på någon av kommunens återvinningscentraler eller vid grovsopsinsamlingen som görs vid fastighet vår och höst.

För mer information om hur du ska sortera ditt grovavfall kan du besöka våra sidor för respektive återvinningscentral eller sidan om hämtning av grovavfall.